Organizácia dňa

ROZPIS DENNÝCH ČINNOSTÍ MŠ CHROBÁČIKOVO
PRE  ŠKOLSKÝ ROK: 2023 - 2024

ČAS ČINNOSTI
06.30-09.00 Hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita,
Zdravotné cvičenia
09.00-09.30 Osobná hygiena, desiata
09.30-11.20 Vzdelávacie aktivity, hry a činnosti podľa voľby detí,
Pobyt vonku
11.30-12.30 Osobná hygiena, obed
12.30-14.30 Osobná hygiena, odpočinok.
14.30-15.00 Osobná hygiena, olovrant
15.00-16.00 Hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita,
v letných mesiacoch druhý pobyt vonku na školskom dvore,
rozchádzanie detí domov

 

ZŠ Melčice-Lieskové